Koopsubsidie

Wat houdt Koopsubsidie in?

De Koopsubsidie – officiële benaming de Eigenwoningbijdrage – is door het ministerie van VROM in het leven geroepen om het eigenwoningbezit te bevorderen. De eigenwoningbijdrage is onder meer afhankelijk van uw toetsinkomen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van uw bruto jaarinkomen plus dat van uw eventuele medebewoner. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de bijdrage, maar naarmate u meer verdient, zal de bijdrage minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan bijdrage op nul wordt vastgesteld.


Algemene voorwaarden

  • U bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt
  • U bent geen eigenaar en bewoner geweest van een koopwoning in de drie jaar die voorafgaan aan de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning uw eigendom wordt
  • U gaat de woning zelf bewonen
  • Uw vermogen over 2008 is niet hoger dan EUR 20.315 (en niet hoger dan EUR 40.630 als u een medebewoner heeft)
  • De koopsom mag niet meer bedragen dan EUR 163.625
  • De hypotheek mag niet meer bedragen dan EUR 176.715
  • Voor aanvragen waarvan de hypotheek offerte op of na 1 januari 2009 is uitgebracht, geldt dat alle overige betalingsverplichtingen voortvloeiend uit geldleningen of andere vormen van kredieten uiterlijk op de datum  van passeren moeten zijn afgelost en het contract of de contracten zijn opgeheven
  • Over de hypotheek moet een garantie (Nationale Hypotheek Garantie) worden afgegeven door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen
  • De hypotheek heeft een rentevaste periode van ten minste 10 jaar

        Bel ons voor het maken van een afspraak met één van onze hypotheek adviseurs:

      Vestiging Schiedam/Maassluis/Delft : 010-4704900,