Nationale hypotheek garantie

Wat koopt ú daarvoor?

Voor de meeste mensen is de aankoop van een huis de grootste investering van hun leven. Aangezien vrijwel niemand een paar ton achter de hand heeft, betekent een koophuis
bijna automatisch een hypotheek. Ofwel: een financiële verplichting waar u tientallen jaren aan vastzit. Daarom is het verstandig om behalve de rentestand ook de risico’s in het
oog te houden. Hoe staat u er over tien jaar financieel voor? Wat gebeurt er als u werkloos wordt, of wanneer uw relatie onverhoopt schipbreuk lijdt? Gelukkig kunt u de financiële
gevolgen van zulke tegenvallers beperken met NHG. En het allermooiste is: doordat NHG een forse rentekorting oplevert, bent u hoe dan ook voordeliger uit!

Hoe werkt NHG?
Ontslag, arbeidsongeschiktheid, relatiebeëindiging of overlijden van uw partner zijn vormen van rampspoed die iedereen kunnen overkomen. In veel gevallen gaan deze
gepaard met een drastische inkomensdaling, dat weer kan leiden tot betalingsachterstanden op uw hypotheek en in het ergste geval tot gedwongen verkoop van uw woning. Wanneer deze verkoop niet voldoende oplevert om uw
hypotheek af te lossen, is een restschuld het nare gevolg. Gelukkig biedt NHG uitkomst. De Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) zorgt er namelijk voor dat deze
restschuld wordt afgelost. Uiteraard op voorwaarde dat u hebt meegewerkt om die schuld zo laag mogelijk te houden door direct contact op te nemen met uw geldgever, zodra
er zich betalingsachterstanden voordoen. Het resterende bedrag wordt u dan kwijtgescholden. Hierdoor kunt u weer met een schone lei beginnen: een veilig idee!

Voorkomen is beter dan verkopen
Nog beter is het om een gedwongen verkoop te voorkomen. Heeft u een hypotheek met NHG en bent u als gevolg van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, relatiebeëindiging of
overlijden van uw partner tijdelijk niet meer in staat uw woonlasten volledig te betalen, dan kunt u in aanmerking komen voor de Woonlastenfaciliteit (WLF). De WLF biedt u de
mogelijkheid uw betalingsachterstanden te laten bijschrijven, zodat u meer tijd heeft een moeilijke periode in uw leven te overbruggen.

Om voor de WLF in aanmerking te komen neemt u contact op met uw geldverstrekker. Die bepaalt of en onder welke voorwaarden
u gebruik mag maken van de WLF. Uw geldverstrekker toetst wat u met uw huidige inkomen maximaal kunt betalen aan hypotheeklast. Het gedeelte dat u tijdelijk
niet kunt betalen, wordt door de geldverstrekker als extra schuld geadministreerd. Wanneer na een bepaalde periode uw inkomen weer is hersteld, maakt uw geldverstrekker
met u afspraken over een terugbetalingsregeling. De WLF is dus geen ‘hypotheekvakantie’ maar biedt u een overbruggingsmogelijkheid zodat u in uw woning kunt blijven wonen. Meer informatie over de WLF vindt u op www.nhg.nl.

Hoe komt u in aanmerking voor NHG?
Wanneer u een hypotheek afsluit voor de aankoop van een woning, kunt u in aanmerking komen voor NHG. De belangrijkste voorwaarde is dat uw inkomen voldoende is. Daarnaast mogen de totale kosten; de koopsom, eventuele verbouwingskosten
en bijkomende kosten zoals notariskosten en afsluitprovisie
maximaal € 320.000 bedragen. U kunt het totale aankoopbedrag financieren, dus inclusief de bijkomende kosten. NHG rekent voor deze bijkomende kosten een vast
percentage van 8%. Bij aankoop van een woning mag de koopsom plus eventuele verbouwingskosten (bij nieuwbouw heet dit ‘meerwerk’) niet meer bedragen dan € 296.296,-. Ook bij een hypotheek voor verbouwing of renovatie kunt
u in aanmerking komen voor NHG. Meer informatie hierover leest u in de folder Woningverbetering veilig financieren met NHG. De actuele voorwaarden vindt u op www.nhg.nl. Op de genoemde website kunt u op de pagina Hoeveel kan ik lenen? een sneltoets invullen. De sneltoets geeft u een indicatie van het bedrag dat u maximaal met NHG kunt lenen.